“What if?”

“What if saktan niya ‘ko?”

“What if iwan niya ‘ko?”

“What if may ibang babae/lalaki siya?”

“What if ako nalang pala yung nagmamahal?”

“What if may mahal na siya iba?”
At iba pang what ifs.Andaming what if na namumuo sa isipan natin lalo na kung napaparanoid tayo.Pero iisang what if lang kailangan mo ng sagot or should I say na gusto mong malaman at ‘yung what if na ‘yon ay ang ‘What if hindi niya pala ako mahal?Na pinaglalaruan niya lang pala ako’.

Pero bakit kailangan mong magduda sa pagmamahal niya sa’yo kung gusto mo ring mahalin ka niya?Bakit ka pa may ‘what ifs’?Wala ka bang tiwala sakanya?Because you can’t love someone when in the first place you don’t trust him/her.Mahirap magmahal ng walang tiwala kasi paano ka maniniwala sa sinasabi niya kung sa sarili mo mismo ay wala kang tiwala?But sometimes trust and love is not enough.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s