MemoLIEs

Kasinungalingang sinabi mo,ala-alang ginawa natin,kasiyahan na naging kalungkutan dahil sa kasinungalingan.

Naniwala ako,naniwala ako sa kasinungalingan mo.

Parehas tayong nasaktan

Parehas tayong umiiyak ng malaman ko ang katotohanan

Parehas tayong nagsisisi,ako ay dahil naniwala sa’yo samantalang ikaw ay dahil sa maling nagawa mo

Pinili mo siya dahil ‘yun ang tama at dahil sinundan mo kung anong nararamdaman mo

Mali dahil hindi p’wede ang relasyong tinahak natin at dahil mahal mo siya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s